वाह ! छाइला पास हिमाल …


१० पुष २०७८, शनिबार

डोल्पा । उपल्लो डोल्पाको छाइला पास हिमाल र आसपास क्षेत्र। यही बाटो भएर तिन्जे मरिम्ला हुँदै चीनको सीमानासम्म पुगिन्छ । शनिबार बिहान राससमा प्रकाशित तस्बिर हेमन्त केसीले खिचेका हुन् ।

5fOnf kf; lxdfn / cf;kf;sf] If]q hfh/sf]6, !) k’; M pkNnf] 8f]Nkfsf] 5fOnf kf; lxdfn / cf;kf;sf] If]q . oxL af6f] eP/ ltGh] dl/Dnf x’Fb} rLgsf] l;dfgf;Dd k’luG5 . t:jL/ M x]dGt s];L÷/f;;
प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७